Hướng dẫn xem và in số trang in của máy photocopy Toshiba

Theo dõi số trang in của máy photocopy để biết khi nào cần bảo trì hay hoặc khi đi mua máy photocopy đã qua sử dụng thì xem số trang in của máy cũng một phần nào đánh giá được mức độ hao mòn của máy photocopy rồi.

Bước 1: Tại bảng điều khiển bấm vào COUNTER

21032019_094534_9251_counter.png

Bước 2: Trong LCD bạn sẽ nhìn thấy ngay số tổng trang in của máy ở PRINT COUNTER, bạn cần in ra chi tiết bấm vào PRINT OUT TOTAL COUNTER

21032019_094728_1168_counter2.png

Kết quả: TOTAL Là số tổng trang in mà máy photocopy đếm được, và liệt kê chi tiết bên dưới.

21032019_095312_3341_counter3.png

0909.282.566
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin Top